Agenda Reformatiejaar

Op deze pagina vindt u een overzicht van activiteiten in het Reformatiejaar 2017 in Nederland van Refo500-partners en van anderen. Ook u kunt uw activiteit hier tonen: stuur ons daarvoor een e-mail.

  • Zie de website van de Protestantse Kerk Nederland voor meer initiatieven.
  • Ook in Antwerpen zijn allerlei activiteiten gepland. Meer
  • De Protestantse Kerk in Overijssel heeft een uitgebreid programma ontwikkeld. Lees meer op de website www.protestants500overijssel.nl.
  • Het programma van de gezamenlijke kerken in Assen, Rolde en Vries staat op www.500naluther.nl en op blad 10 en 11 van de PDF.
  • Activiteiten in Ermelo.
  • Activiteiten in Nieuwleusen.
  • Activiteiten in Gennep.
  • Bekijk hier de agenda van Refo500.
  • Ga voor nieuws over academische activiteiten naar RefoRC.com.

5-19 augustus 2017

Tentoonstelling Van oog tot Woord’ Kerk in het licht van Gods Woord in de Jozefkerk te Assen. Een expositie over de Reformatie in Noord-Nederland. Jozefkerk, Kerkplein Assen –  di.dag t/m zat.dag van 11.00 – 16.00 uur, zondag een uur na de ochtenddienst. Opening: 5 augustus met een lezing van Jochem Abbes over de Reformatie in Noord-Nederland. Meer op de website en Meer op blad 11

22-29 augustus 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Dijkstraat 73, te Appingedam. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

25 augustus 2017

De Protestantse Theologische Universiteit organiseert in de Janskerk te Utrecht een symposium, getiteld: Luther en de vrijheid: mogelijkheden en grenzen van vrijheid toen en nu. Meer

28 augustus 2017

Vertrekdatum busreis Luther, 500 jaar Reformatie. Meer

31 augustus-7 september 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in de PKN-Hervormde Kerk te Bedum. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

1 september 2017

In Bergen op Zoom vindt in de Ontmoetingskerk de overdracht plaats van de PKN-estafette naar Noord-Brabant met een oecumenische dienst geïnspireerd op het Gemeenschappelijk Gebed. Meer

9 september 2017

‘Hagenpreek’ door ds. J.T. Oldenhuis uit Groningen. De dienst vindt plaats op het terrein van de Coendersborg in Helpman.  1566 stond op dezelfde plek ds. Menso Alting, geboren in 1541 te Eelde. De dienst begint om 10.30. Meer

9 september 2017

In het Noord-Brabants Museum in ’s Hertogenbosch geven gilden in het kader van Rome en Reformatie in Brabant een rondleiding langs voorwerpen die met de Reformatie van doen hebben. Meer

9-20 september 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Haren. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

10-14 september 2017

Van 10 tot 14 september vinden er verschillende activiteiten plaats in de Paulusabdij in Oosterhout in het kader van Rome en Reformatie in Brabant. Op 10 september is er ’s ochtends een eucharistieviering voor de eenheid, ’s middags houdt ds. Arjan Plaisier een inleiding. Aansluitend is een oecumenische vesperviering voor de eenheid waarin mgr. dr. Jan Liesen een overweging houdt. Op 12 september is er een filmavond. Getoond wordt de film Het wonder van de eenheid is al begonnen. Op 14 september is de  een oecumenische kloosterdag. Op het middaguur wordt in de Kardinaal Willebrandskapel het heilig Avondmaal gevierd. Meer

15-19 september 2017

Vijfdaagse geheel verzorgde reis van DrieTour: Luther, vrouwen en kloosters. Gegarandeerd vertrek. Meer

15 september-13 oktober 2017

Het Hersteld Hervormd Seminarie biedt in samenwerking met Driestar educatief een serie openbare colleges aan onder de titel Reformatie: toen en nu. De docenten overwegen wat de Reformatie heeft gebracht en wegen hoe we er nu voorstaan. Met op 15 september dr. R. van Kooten (rechtvaardiging), 29 september dr. P. de Vries (Sola Scriptura) en op 13 oktober dr. W. van Vlastuin (vreemdelingschap). Meer info

16 september 2017

Oecumenische ontmoeting in het Zwanenbroederhuis in ’s Hertogenbosch met Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch en aansluitend in de Grote Kerk een Bachcantate. Meer

17 september 2017

In de Grote Kerk in ’s Hertogenbosch wordt het programma van ’s Hertogenbosch in het kader van Rome en Reformatie in Brabant afgesloten met een Taizé-viering. Meer

20 september 2017

Lezing over Katharina von Bora, mevrouw Luther (1499-1552), door mevrouw Miny Sonnenberg uit Veessen. Meer

22 september 2017 – 28 januari 2017

De buitengewone presentatie Luther in het Museum Catharijneconvent neemt de bezoeker mee naar de roerige tijd aan het eind van de middeleeuwen, waar de katholieke kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Groepsbezoek kan nu geboekt worden. Meer

23 september 2017

In de Vredesweek worden op het Koopmansplein in Assen door middel van een lichtkrant 95 stellingen geprojecteerd ter verbetering van de (wereld)vrede. Marco Out ‘spijkert’ de eerste prikkelende stelling. Meer op de website en Meer op blad 11.

23 september 2017

Nacht van de Theologie in Hilversum in het teken van 500 jaar Reformatie. Meer

23 september-4 oktober 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) ‘De Poort’, Borgweg 36 te Winsum. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

24 september 2017

Cantatedienst Ein feste Burg in de Adventskerk te Assen. Meer op blad 11

24 september 2017

Van 12:00-13:30. Tischrede, Sint Joostkapel te Gouda, Lage Gouwe 134. Thema: De gebonden of de vrije wil. Luther en Erasmus stonden lijnrecht tegenover elkaar. Hoe denken wij anno 2017? Inleider: drs. Cees Muusse Meer

24 september 2017

Oecumenische dienst in de protestantse kerk in Gennep in het kader van het Reformatiejaar. Meer

27 september 2017

Wat u beslist over Luther moet weten. Lezing door dr. Sabine Hiebsch in de theaterzaal van WZC Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 (Transwijk), Utrecht, 14.00-16.00 uur. Meer

28 september 2017

Historicus Sander Wassing verzorgt een inleiding over de opkomst en ontwikkeling van de kerkreformatie in IJsselstein en omgeving in de 16e eeuw: een levendig verhaal waarin de aanloop naar de Reformatie met alle onrust, schermutselingen en perikelen van dien in IJsselstein – stad en land – centraal zal staan. Meer

29 september 2017

Lezing van dr. P. de Vries over Sola Scriptura uit de lezingenserie Tijdloze thema’s uit de reformatie, Studium Generale Diestar educatief. Meer

29 september 2017

De wieg van het protestantse lied. Muziekavond in Emmen m.m.v. Vocaal Ensemble Magnificat, dr. Jan Smelik e.a. Meer

4 oktober 2017

Lezing Herman J. Selderhuis in de Protestantse Kerk Eibergen over Luther, een mens zoekt God. Meer informatie volgt.

5 oktober 2017

Reformatieavond Nieuwleusen met medewerking van Herman Selderhuis en Peter Bergwerff. Meer

6-16 oktober 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in Verenigingsgebouw de Wegwijzer, Oosterweg 11 te Noordhoorn. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

6 en 7 oktober 2017

Symposium over Vergeten Reformaties in het Museum Catharijneconvent. Meer

7 oktober 2017

Derde Leidse kerkmuziekdag met als thema Zingen in je eigen taal. Een interactieve dag vol muziek, zang en dans. In de geest van reformator Maarten Luther gaan de deelnemers tekst en muziek van klassieke en moderne composities op een nieuwe manier doorvoelen. Meer

7 oktober 2017

Concert Vocaal Ensemble Rijssen in de Dorpskerk te Holten: drie Luthecantates van Telemann.

7 oktober 2017

Concert rondom Bach en Luther in Ermelo. Meer

7 oktober 2017

Symposium Bijbelse visioenen voor Mokum vandaag in de Oude Lutherse Kerk / aula van Universiteit van Amsterdam, Singel 411, Amsterdam. Met medewerking van Manuela Kalsky, Rinse Reeling Brouwer en Herman Noordegraaf. Meer

7 oktober 2017

Open studiedag in Ede: Eugen Drewermann over Maarten Luther, naar aanleiding van Drewermanns boek Luther wollte mehr. Meer

9 oktober 2017

Ankerlezing in Gouda door Herman J. Selderhuis: En de Geest zucht mee. Over de Heilige Geest en het gebed bij Luther en Calvijn. Zie voor meer informatie www.ankerlezingen.nl.

9 oktober 2017

Lezing over Katharina von Bora, echtgenote van Martin Luther, door drs. Sieth Delhaas, cultuurhistorica en journaliste. Lebuinuskerk, te Deventer, vanaf 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u Sieth Delhaas mailen op dit adres, of haar website bezoeken: www.siethdelhaas.nl.

10 oktober 2017

Paul Abels in de Oude Kerk te Naaldwijk: De reformatie in Delft en Delfland. Meer

11 oktober 2017

Verus organiseert in het Bomencentrum Nederland in Baarn de bijeenkomst Naar de bron. Inspiratie van Luther en Ignatius voor het onderwijs van nu. Sprekers zijn o.a. Annette Scheunpflug en Nikolaas Sintobin. Meer

12 oktober 2017

Ankerlezing in Voorthuizen door Herman J. Selderhuis: En de Geest zucht mee. Over de Heilige Geest en het gebed bij Luther en Calvijn. Meer

12 oktober 2017

Theater Kees van der Zwaard in de Brug te ’s Gravenzande: Hier sta ik, dansen en vechten met Maarten Luther. Meer

12 oktober 2017

Lezing door Sieth Delhaas: Katharina von Bora, een protestantse non. Plaats: Kerkcafé Binnenhof, Veenbesstraat 2, 3765 BA Soest. Aanvang: 20.00 uur. Contact. www.siethdelhaas.nl.

13 oktober 2017

In de Kandelaarkerk te Assen worden berijmingen van Petrus Datheen en Marnix van St. Aldegonde gezongen. Ds. Van de Peppel zal over de berijmingen en muziek vertellen en de bekende organist Dick Sanderman zorgt voor begeleiding en improvisatie. De avond begint om 20.00. E-mail. Meer op de website

13 oktober 2017

Lezing van prof. dr. W. van Vlastuin over het thema Rechtvaardiging in de lezingenserie Tijdloze thema’s uit de reformatie, van Driestar educatief, Studium Generale. Meer

13 oktober 2017

Zijn we allen protestanten? Nederlandse katholieken en de reformatie. Studiemiddag naaraanleiding van 500 jaar reformatie in de Radboud Universiteit te Nijmegen, Grotius gebouw 1.075 vanaf 14.00 uur. MeerContact

17-26 oktober 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in de hal van de expositieruimte van Borg Nienoord te Leek. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

17 oktober 2017

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor de P.C.O.B. in Dronten hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

24 oktober 2017

Lezing door Sander Wassing over 500 jaar reformatie in Ermelo en omgeving. Meer

25 oktober 2017

Peter Peeters zal in de raadszaal van het stadhuis van Gennep een lezing houden onder de titel Renaissancemuziek is niet alleen sacraal. Meer

25 oktober 2017

Om 20:00 Dia-lezing, Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, Gouda. Thema: De kracht van Luther. Welke invloed had Luther op de kunst bij de verspreiding van zijn opvattingen? Inleider: drs. Paul Bröker. Meer

26 oktober 2017

Voorstelling ‘Kom naar voren!’, over bekende en minder bekende voorlieden uit de Reformatie, door kleinkunstenaars Kees Posthumus en Juul Beerta. Vanaf 20.00 uur in de Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstraat
/ Zuid Esweg te Hellendoorn. Toegang is gratis.

26 oktober 2017

Tafelgesprekken in Ermelo met inleidingen door ds. Peter Hoogstrate, ds. Peter Verbaan en pastoor Harrold Zemann. Meer

27 oktober 2017

Vertoning van een film over het leven van Luther. De film begint om 19.30 uur en wordt vertoond in de Regenboog, Grotestraat 125 te Nijverdal. Vanaf 19.00 uur: inloop met koffie en thee. Toegang: gratis

28 oktober 2017

Symposium Reformatie 2.0 over het thema ‘Ecclesia Reformata semper reformanda’, ‘De kerk van de Hervorming moet steeds weer hervormd worden’. Sprekers: drs. Nynke Dijkstra-Algra, Leo Fijen en drs. Klaas van der Kamp. Het symposium begint om 14.00 en duurt tot 16.30 uur. Locatie: het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal.

28 oktober 2017

Orgelspel en samenzang: liederen van Luther en stukken van Bach. Vanaf 20.00 uur in de hervormde kerk, Dalvoordeweg 2 te Daarle; vanaf 19.30 uur koffie en thee; organist: Dick Sanderman. Toegang: gratis

28 oktober 2017

Reformatieherdenking in Hasselt, Grote Kerk. Meer informatie volgt.

28 oktober 2017

Symposium Geloofstoerusting: centrale thema’s van de Reformatie met een toepassing voor kerk en maatschappij. Meer informatie volgt.

28 oktober 2017

Concert Symfonieorkest Sjosjanim in het kader van 500 jaar reformatie in de Immanuelkerk te Barendrecht. Meer

28 oktober 2017

Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen voert in de Grote Kerk van Dordrecht de Reformations Kantate van wijlen Pieter Stolk uit. Hieraan werken mee: Margreet Rietveld – sopraan; Jacob Schenk – tenor; Bert van de Wetering – bariton; een groot orkest en Marco den Toom – orgel. Het geheel staat onder leiding van André van Vliet. Aanvang: 19.30 uur. Meer informatie

28 oktober 2017

Concert door het Groot Reformatiekoor in Amersfoort. Meer

28 oktober 2017

Uitvoering Luther. Het verhaal komt opnieuw tot leven in de Maria Magdalenakerk te Goes: het levensverhaal van Luther met daarbij de ondersteuning van muziekstukken en meditaties door dr. M. Klaassen. Tijd: 19:30-21:00 (deuren open om 18:30). Ticketverkoop via de website.

28 oktober-14 november 2017

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande in de Martinikerk in Groningen. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. Meer

29 oktober 2017

Cantatedienst ‘Ein feste burg’ om 19.00 uur in de protestantse kerk, Dorpsstraat 39 te Hellendoorn. De cantate wordt uitgevoerd door het Kamerkoor van de Christelijke Oratorium Vereniging Noord-West Veluwe. Voorganger: J.D.Th. Wassenaar.

29 oktober 2017

11 uur, Lutherse Andreaskerk Rotterdam, gezamenlijke viering van Hervormingsdag met de Zeemanskerken: de Deense, Finse, Noorse, Zweedse lutherse kerken, de Deutsche Evangelische Gemeinde en de evangelisch-lutherse gemeente Rotterdam. De liederen en schriftlezing klinken in verschillende talen, het Duitse leesrooster wordt gevolgd en het Avondmaal wordt gevierd volgens de Noorse liturgie. Het koor zingt onder andere Ein Feste Burg van Georg Philipp Telemann (250 jaar geleden overleden). Burgemeester Ahmed Aboutaleb is aanwezig bij deze dienst. Adres: Heer Vrankestraat 51, Rotterdam.

29 oktober 2017

Jubileumviering in de Evangelisch-Lutherse Kerk Leiden. Startijd: 10.15 uur. Meer

29 oktober 2017

Herdenkingsbijeenkomst gezamenlijke kerken in Nieuwleusen in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur. Meer

3o oktober 2017

Hier sta ik. Dansen en vechten met Maarten Luther. Voorstelling door Kees van der Zwaard. Meer

30 oktober 2017

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor de P.C.O.B. in Harderwijk hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

31 oktober 2017

Eendaagse conferentie Baptisten Seminarium in samenwerking met de Stichting Proclaim: Radicaal geloof leren leven. Meer

31 oktober 2017

Interkerkelijke herdenking in Ermelo. Meer

31 oktober 2017

‘500 jaar Hervormings’-concert door het Hervormd Kerkkoor Kampen in de Bovenkerk te Kampen. O.l.v. Harry Hamer, met organist Gerwin van de Plaats en spreker ds. de Fijter.

31 oktober 2017

Gezamenlijke viering van Protestantse gemeenten van Losser, Overdinkel en Glanerbrug. Meer informatie: Georg van Slageren.

31 oktober 2017

Hervormingsavond Pekela in de Julianakapel H. Hindersstraat 20, Oude Pekela. Spreker: ds. S.P. Roosendaal over Luther en het Psalter. M.m.v. Mannenensemble Pekela.  Aanvang 19.30 uur. Meer informatie: Peter Roosendaal.

31 oktober 2017

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor de P.C.O.B. in Bennekom hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

31 oktober 2017

Het programma Luther in Ommen gaat vanavond van start in de Hervormde kerk, met o.a. een interview met Maarten en Katharina, een tafelgesprek en koor- en samenzang. Meer

4 november 2017

Theatervoorstelling Kom naar voren van verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda in de Adventskerk in Assen. Zij brengen historische personen uit de (tijd van de) Reformatie tot leven in de Adventskerk in Assen. Aanvang: 20 uur. Kaarten à 500 eurocent zijn verkrijgbaar in de hal van de kerk. E-mail. Meer op de website

4 november 2017

Concert Symfonieorkest Sjosjanim in het kader van 500 jaar reformatie in de Burgwalkerk te Kampen. Meer

6 november 2017

Vertrekdatum zesdaagse Lutherreis Duitsland van DrieTour. Meer

8 november 2017

Dr. P. van Peteghem spreekt in Gennep over het onderwerp Martin Luther en de Reformatie in het kader van Reformatiejaar Gennep. Meer

8 november 2017

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor de P.C.O.B. in Leusden hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

11 november 2017

Concert van het Groot Reformatiekoor (500 zangers) en een mannenkoor (500 zangers) in de Doelen te Rotterdam.

16-19 november 2017

Kruisconferentie met Eddie Bakker te Genemuiden in D’Overtoom te Genemuiden. Donderdag t/m zaterdag van 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30. Zondag 17.00-19.00, inloop vanaf 16.30 uur. Meer informatie.

18 november 2017

Concert Symfonieorkest Sjosjanim in het kader van 500 jaar reformatie in de Taborkerk te Ede. Meer

23 november 2017

Lezing door Herman J. Selderhuis in de Oude Kerk Ermelo over Kerk op de pauzeknop. Meer

23 november 2017

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor het Puttens Historisch Genootschap hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

29 november 2017

Vanavond is in het Drukkerijmuseum in Ommen een Drukkerijavond. Een rondleiding zal plaatsvinden waar de geschiedenis van de drukkerij verteld wordt. Meer

1 december 2017

In Gennep zal in het kader van Reformatiejaar Gennep mevr. M. Hoogkamp-Korstanje over Gennep als ‘Freistatt für Andersdenkenden’ spreken. Meer

10 januari 2018

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor de P.C.O.B. in Nunspeet hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

16 januari 2018

Lammert Postma en Walter Lodewijk presenteren deze dag voor de P.C.O.B. in Baarn hun lezing In de ban van Maarten Luther. Meer

18 januari 2018

Kees Posthumus doet met zijn voorstelling Kom naar voren het Hervormd Centrum in Ommen aan. Meer

Najaar 2018

Het Hersteld Hervormd Seminarie biedt in samenwerking met Driestar educatief een serie openbare colleges aan onder de titel Reformatie: toen en nu. De docenten overwegen wat de Reformatie heeft gebracht en wegen hoe we er nu voorstaan. Met medewerking van dr. P.C. Hoek (vrijheid en gehoorzaamheid), drs. J.L. Schreuders (kerk en ambt) en dr. B.J. Spruyt (Beelden van de reformatie in de Nederlandse kerkgeschiedenis). Meer info volgt.