Winternummer Zicht

"Politiek na 500 jaar Reformatie"

Iedere Nederlander is beïnvloed door Reformatie én Verlichting. De algemene opvatting dat geloven een privézaak is, laat dit zien. ‘In de moderniteit, die tussen ons en de Reformatie ligt, zijn reddingen genade iets persoonlijks geworden. Door de Reformatie en de Verlichting zijn geloofsopvattingen van de sfeer van objectieve waarheid naar de sfeer vans ubjectieve waarachtigheid verhuisd’, zo stelt prof. dr. Robert von Friedeburg in Zicht, het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut voor de SGP. Van Friedeburg is hoogleraar Vroegmoderne geschiedenis aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hij benadrukt hoe ingrijpend het is geweest dat Luther kwam tot het standpunt dat het geloof niet af te dwingen is. ‘God bewerkt dat buiten ons om. Wij kunnen niet zoveel veranderen aan wat andere mensen geloven. Dit denken over geloof is later beïnvloed door de Verlichting en heeft geleid tot de situatie nu waarin geloven een privézaak is. Wij zijn onvermijdelijk erfgenamen van de Reformatie én van de Verlichting.’ De Reformatie heeft een veel wijdere actieradius dan alleen de kerk. Zo heeft zij het denken over macht en gezag in onze cultuur diepgaand beïnvloed. Von Friedeburg: ‘De notie van de moderne staat komt voort uit de wens van protestanten in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) om de ruimte voor heersers te verkleinen. Dit streven werd gebaseerd op de slechte natuur van de mens en van heersers in het bijzonder. (…) Een aparte organisatie is nodig die de macht van heersers tot nul reduceert. De naam van deze organisatie werd de ‘staat’. (…) De staat is een correctiemechanisme op macht, niet de manifestatie van macht zelf. Dat verschilt enorm van het denken over macht in de rest van de wereld.’ Actualiteit Hoe stelt de SGP zich op in deze situatie? Over die kwestie gaat het boek Gerechtigheid verhoogt een volk dat het Wi-SGP in juni 2016 publiceerde. In deze editie van Zicht staan drie reacties op deze bundel. Ook is een artikel over godsdienstvrijheid in de islam opgenomen en wordt aandacht geschonken aan de erfenis van dr. A.A. van Ruler.

7,00 Bestel

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren