Verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Vertaald en ingeleid door dr. H.A. Speelman

Op hun eerste nationale synode te Parijs in 1559 ontwerpen de Franse gereformeerden een kerkorde en een geloofsbelijdenis. De edelman Antoine de la Roche Chandieu (1534-1591) is een sleutelfiguur in deze fase van de ontwikkeling van het Franse protestantisme en hij is nauw betrokken bij het opstellen van de Franse kerkorde. In de heftige discussie over onder meer de kerkordelijke positie van het gewone kerklid voert hij in 1566 in ‘De verdediging van de kerkorde (la discipline ecclésiastique)’ een vurig pleidooi voor kerkelijke discipline onder leiding van een kerkenraad, bestaande uit predikanten en ouderlingen. Voorafgaand aan de vertaling van dit 248 pagina’s tellende traktaat laat Speelman een boeiende inleiding voorafgaan over de inhoud en achtergrond van dit werk.

€17,95 Bestel

Tachtig jaar lang is De Banier een zelfstandige uitgeverij geweest, met een eigen gezicht en een goede naam. Per 1 januari 2008 heeft de Erdee Media Groep (EMG) in Apeldoorn de boekentak van uitgeverij De Banier overgenomen. De vertrouwde naam blijft en het bestaande fonds van De Banier verdwijnt niet. Natuurlijk wordt het aangevuld met nieuwe uitgaven, zoals werken van puriteinen en boeken met (kerk)historische verhalen, uitgaven op het terrein van maatschappij en gezin en ethische vraagstukken. Ook de jeugd blijft een belangrijke doelgroep.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren