Tastbaar aanwezig

Schatten uit het avondmaalsformulier

Het klassieke avondmaalsformulier is een ware goudmijn. Wie de moeite neemt om bepaalde zinsneden zorgvuldig te overwegen, doet verrassende ontdekkingen. In Tastbaar aanwezig delft ds. C.H. Hogendoorn een aantal schatten uit dit a vondmaalsformulier op. Overwogen we ooit de grote vrijmoedigheid die spreekt uit de formuliergebeden en zijn we ons bewust van het onlosmakelijke verband tussen avondmaal en ambt? De uitoefeningvan de tucht komt voor het voetlicht én er wordt ingegaan op de actuele vraag of kinderen aan het avondmaal kunnen deelnemen. Een en ander maakt dit boekje zeer geschikt voor bespreking in kerkenraden, terwijl in het schrijven rekening is gehouden met jonge(re) en oudere gemeenteleden. C.H. Hogendoorn Tastbaar aanwezig - Schatten uit het avondmaalsformulier 152 pagina's ISBN: 9789088971136

12,50 Bestel

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren