Heidelberger Kategismus

Underwiis yn ’e kristlike lear

Dit boekje jout in nije oersetting fan de Heidelberger Kategismus troch ing. Tjibbele Miedema en dû. Jan J. Poutsma. Dêrmei is dit belidenisskrift, dat noch altiten in soad minsken leaf is, beskikber yn it Frysk fan hjoed-de-dei. Meidema, Tjibbele & Poutsma, Jan J. Heidelberger Kategismus 64 blz. ISBN 9789051944778

7,50 Bestel

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren