Goddelijke troost

Zes preken over Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Uitgave ter gelegenheid van 450 jaar Heidelbergse Catechismus.

‘Het is nog geen mens gelukt Gods waarheid beter en duidelijker uit te leggen dan het in de Heidelbergse Catechismus gedaan is.’ Dr. H. F. Kohlbrugge beschouwde de catechismus als een kostbaar geschenk aan Gods Kerk, dat in alles overeenstemt met Gods Woord.

In dit boek zijn zes preken opgenomen over de eerste vraag van het troostboek die hij in zijn gemeente te Elberfeld gehouden heeft.

Vraag: Hoelang hebt u over de eerste vraag en antwoord van de Catechismus te leren?

Antwoord: Mijn gehele leven lang.

Goddelijke troost. Zes preken over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus
Auteur: H.F. Kohlbrugge
ISBN: 978 90 336 0627 4

9,95 Bestel