Doop, wederdoop en kinderdoop

Huldrych Zwingli

Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op. Van meet af aan werden zij door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed van Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoopverdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers. Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft Zwingli onverminderd een boodschap.

€15,99 Bestel

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren