De Heidelbergse Catechismus als leerboek voor kinderen

Lesboek voor docenten

Dit boekje is een handreiking aan (toekomstige) leraren om samen met leerlingen het ontstaan en de inhoud van de Heidelbergse Catechismus opnieuw te doorleven, vanuit het perspectief van Frederik III en Zacharias Ursinus. De kinderen denken en schrijven met deze mannen, zodat ze zich de prachtige opbouw en inhoud van dit belijdenisgeschrift kunnen eigen maken. Het boekje bevat vijf lesontwerpen over de Heidelbergse Catechismus. De lessen zijn opgezet vanuit het principe van exemplarisch leren. Er zijn ondersteunende bijlagen toegevoegd. Verschillende vakken, zoals taal, beeldende vorming, geschiedenis en aardrijkskunde, hebben een plaats gekregen in de lessenserie. Een PowerPointpresentatie structureert en ondersteunt de lessen stap voor stap op beeldende wijze. Ook is er een kopieerbaar leerdagboek voor leerlingen beschikbaar.

9,95 Bestel

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren