Partner worden

U kunt partner worden van Refo500 door uw organisatie een overeenkomst te laten sluiten met de Stichting Refo500 voor de duur van vier jaar.

Tegen betaling van een jaarbijdrage geniet u dan de voordelen van het partnership. Deze jaarbijdrage is afhankelijk van het type partnership: commerciële partners betalen een hogere bijdrage dan niet-commerciële partners.

Belangrijkste voordelen van een partnership:

• U krijgt toegang tot een internationaal en groeiend platform voor samenwerking.
• U werkt aan uw eigen doelen en kunt daarbij een beroep doen op deskundigheid van andere partners.
• U deelt kennis, deskundigheid, producten, ideeën etc. met andere partners.
• U bent bekend met initiatieven die op het platform worden ontwikkeld.
• U krijgt de gelegenheid onvermoede allianties te sluiten: samenwerking met nieuwe partners.
• U kunt via Refo500 reclame maken voor uw producten en activiteiten op het platform.

Wij zijn graag bereid met u in gesprek te gaan over de voordelen van een partnership voor uw organisatie. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier.