Het platform Refo500 is ondergebracht in een stichting met dezelfde naam. Stichting Refo500 is een algemene stichting die zich niet identificeert met een bepaalde kerk, religie of confessie.


Stichting Refo500 werd opgericht in 2009. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08214448

Bank

IBAN NL33 RABO 0153741260 t.n.v. Stichting Refo500. Het BIC/SWIFT-nummer is RABONL2U.

Fiscaal nummer

8217.09.136

Beleidsplan

U leest hier het beleidsplan 2017 van Refo500.

Beloningsbeleid

Stichting Refo500 biedt haar medewerkers een marktconforme beloning.

Uitgeoefende activiteiten

Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten leest u in het jaarverslag 2015.

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording leest u in het jaarverslag 2015.

Giften

U kunt het werk van Refo500 steunen door een gift over te maken op rekening NL33 RABO 0153741260 ten name van Stichting Refo500, Enschede.

De Belastingdienst heeft Stichting Refo500 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs hun giften aan Refo500 mogen aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook erfenissen en schenkingen kunnen belastingvriendelijk aan Refo500 worden besteed.