Materialen

Hieronder vind je een overzicht van materialen voor scholen en kerken over het thema Reformatie, waarvan je vrij gebruik kunt maken.


Gratis lesmateriaal voor een breed kerkelijke doelgroep en voor christelijke scholen vind je op www.reformatieactueel.nl.


Gratis verwerkingsmateriaal bij de speelfilm Storm Letters van Vuur voor jeugdgroepen en kerken, ontwikkeld door Heilige Huisjes, is hier te downloaden.


Gratis lesmateriaal voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij de speelfilm Storm Letters van Vuur, ontwikkeld door Youngcrowds is hier te bestellen.


Dvd: Het verhaal van Luther. Naast de tekenfilm van 33 minuten bevat de dvd ook lesmateriaal (gespreksvragen, puzzels, kleurplaten, etc.) voor kinderen en leiding. Meer


Op onze pagina Media vind je verschillende filmpjes, die je kunt gebruiken voor educatieve doeleinden.


Ontdek aan de hand van de Lutherroos wat Luther gelooft en waar hij voor staat. Ga er met je groep op een creatieve manier mee aan de slag.

De beschrijving van de werkvorm lees je hier. Bekijk hier het filmpje.


‘Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan.’

Ontdek hoe Martin Luther dacht over vrijheid. Bekijk hier het filmpje en hier een PDF met werkvormen voor verschillende leeftijdsgroepen.


Het verhaal van Maarten Luther in de beeldbijbel. Meer


Met jongeren in gesprek over 500 jaar protestantisme. JOP biedt werkvormen aan voor verschillende leeftijdsgroepen, een format voor een eigentijdse jeugddienst en meer. Lees hier meer.


Aan de slag met Hervormingsdag 2016 en jubileumjaar 2017. De Protestantse Kerk biedt verschillende materialen op haar website aan.


De HAVO-groep van het Wartburg College zal in 2017 een bezoek brengen aan Rotterdam, in het kader van ‘Project Kathedraal Rotterdam-Wartburg-Luther’. Leerlingen maken onder meer kennis met heiligenverering, symboliek en Luthers verblijf op de Wartburg. Het te gebruiken materiaal kan ook door andere scholen gebruikt worden. Er is een projectleidersmemo (in Word en PDF) en een projectboekje (in Word en PDF). Met dank aan Willem-Jan van Gent en Rien Eckhardt van het Wartburg College.


De HGJB biedt nog enkele materialen aan met betrekking tot het Reformatiejaar. Zo is het nieuwste nummer van Generator (het vakblad voor jeugdwerk) gewijd aan Refo500. Ten tweede is de Dankdagmap 2017 een combinatie van Dankdag en de Reformatieherdenking geworden.  Ten derde is er voor het HGJB-Tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk een nieuw programma uitgekomen over de kernpunten van de Reformatie. Het catecheseprogramma heeft ook een toepassing naar de Reformatie gekregen. Als laatste is voor een intra-generatieve gemeenteavond over de Reformatie ook materiaal beschikbaar.


Er is nog meer materiaal te verkrijgen: zo is er uit Aanzet een lesbrief over ‘De weg naar de Reformatie’. Materiaal dat door de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten is gemaakt als achtergrondinformatie voor jeugdverenigingen. Zeer uitgebreid, met illustraties en verwerkingsopdrachten.


Een lesbrief voor kinderen en jongeren over de Reformatie. Bron: Methode Bij de tijd, uitgeverij Malmberg.


Bij de Graphic Novel over Luther zijn verwerkingsmogelijkheden mogelijk, speciaal toegesneden op leerlingen in alle geledingen van het onderwijs. Download het document hier.


Een Engelstalig overzichtsartikel over de Reformatie in Nederland, van de hand van dhr. Herman Voortman.


De volgende Powerpointpresentaties zijn op te vragen bij Refo500:

  • Dhr. Adriaan Verschuren, docent geschiedenis en maatschappijleer aan het RKSG Marianum (Groenlo), stelde zijn powerpoint ‘De Reformatie: ideeën en gevolgen’ ter beschikking. Bron is de geschiedenis methode Geschiedenis Werkplaats 2HAVO/VWO van Wolters Noordhoff.
  • Een uitvoerige en rijk geïllustreerde powerpoint van dhr. Piet Hoogendoorn met als rode draad het leven van Luthers vrouw Katharina van Bora.

Een tijdlijn van het leven van Maarten Luther.


Hoe moet ik goed lesgeven over Maarten Luther en zijn betekenis voor ons? In Duitsland is in 2015 een document samengesteld om hieraan tegemoet te komen.


Op internet is meer educatief materiaal te vinden over de Reformatie. Zie bijvoorbeeld:


Ter gelegenheid van het Calvijnjaar 2009 ontwikkelde een Werkgroep Jongeren Educatie 500 jaar Calvijn (een initiatief van het Instituut voor Reformatieonderzoek te Apeldoorn) in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede een serie lesbrieven voor niveau’s uiteenlopend van de groepen 5 en 6 van het primair onderwijs tot de bovenbouw van havo/vwo. Deze wordt hier gratis opnieuw beschikbaar gesteld.

Er zijn verschillende lessen. Voor les 1 is er Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4. Voor les 2 is er Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4. Voor les 3 Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4. Voor les 4 is er Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4. Voor les 5 is er Niveau 3. Voor les 6 is er Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4. Voor les 7 is er Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4. Voor les 8 is er Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4.


Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren