FAQ

Wat is de reformatie?

De reformatie is een 16e-eeuwse beweging van vernieuwing en verandering, begonnen met de actie van de Duitse monnik-hoogleraar Martin Luther. Hij maakte in 1517 in de Duitse stad Wittenberg zijn 95 stellingen bekend, met daarin kritiek op de toestand in de kerk. Deze actie wordt beschouwd als het startschot van wat later bekend werd als: de reformatie.

 

Is de reformatie alleen protestants?

Uit de reformatie van de 16e eeuw zijn inderdaad de protestantse kerken voortgekomen. Deze beweging heeft in de katholieke kerk ook grote invloed gehad. De katholieke kerk kende namelijk haar katholieke hervorming.

 

Waarom zou ik mij bezighouden met iets dat lang geleden gebeurd is?

In de zestiende eeuw hield men zich bezig met thema´s die vandaag nog of weer aan de orde zijn. Bovendien is de invloed van de reformaties van toen nu nog merkbaar, bijvoorbeeld in de kerk of in de kunst.

 

Wat is Refo500?

Refo500 is het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en producten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie.

 

Wat doet Refo500?

Refo500 geeft bij een breed publiek even breed aandacht aan de betekenis van de reformatie. De focus daarbij is o.a. historisch, theologisch, religieus, politiek, sociaal en cultureel. Refo500 maakt ook verbindingen: tussen partners onderling en tussen mensen vandaag en reformatiegeschiedenis.

 

Waarom een internationaal platform Refo500?

Samen kun je vaak meer dan alleen. Refo500 brengt daarom partners uit de hele wereld met elkaar in contact om samenwerking te bevorderen, ideeën en plannen uit te wisselen etc.

 

Wie zijn de partners van Refo500?

Aan Refo500 doen o.a. universiteiten, musea, kerken, mediapartners, steden, uitgevers etc. mee.

 

Kan ik ook meedoen met Refo500?

Iedere organisatie die het doel van Refo500 onderschrijft, kan meedoen via een partnership. Individuele personen kunnen geen partnership aangaan.

 

Ik ben wetenschapper. Wat heb ik aan Refo500?

Refo500 heeft speciaal voor academische instellingen een wetenschappelijke afdeling RefoRC opgericht. De website van RefoRC vertelt je er meer over.

 

 

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren