Kerkmuren: zegen of vloek?

Geplaatst: 11 september 2019

Naar overzicht

De kerk in de 21ste eeuw in het spanningsveld van hoog- en laagkerkelijke spiritualiteit. Conferentie op zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort.

Tijd: 10.00-16.00 uur

Het gezag van kerkelijke instituten en tradities staat steeds meer onder druk in deze tijd van secularisatie en geloofsafval. Voor de een is dit verlies doordat grenzen vervagen. Voor de ander is het bevrijdend, omdat ze zich al langer herkenden in gelovigen over confessionele en kerkelijke grenzen heen. Wat zijn de kansen en uitdagingen van deze geestelijke dwarsverbindingen? Tegen welke grenzen loopt deze zogenaamde spirituele oecumene? In hoeverre kan men authentiek over God en geloof spreken buiten (gevestigde) kerkelijke structuren en tradities?

In de rijk gevarieerde bundel Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag, geven ruim vijftig auteurs uit diverse confessionele tradities hun visie op vele aspecten van spirituele oecumene.

De Vereniging Protestants Nederland, uitgeverij Summum Academic Publications en de leerstoel Reformed Ecclesiology and Catholicism in oprichting, uitgaand van de Stichting Nationale Synode, in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit, organiseren naar aanleiding van de verschijning van deze bundel een conferentie.

Programma

Ochtend

  • Opening door M. Uitbeijerse, bestuurslid van Protestants Nederland.
  • dr. A. van de Beek, emeritus hoogleraar theologie Amsterdam, ”De ene Geest en de Katholieke Kerk”.
  • Presentatie boek van dr. H. A. Speelman, wetenschappelijk medewerker aan de TU Kampen, en dr. K. van der Zwaag, hoofdredacteur Protestants Nederland.
  • T. F. M. Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, ”Van hart tot hart. Samen bidden om eenheid”.
  • dr. P. Nullens, hoogleraar theologie ETF Leuven, ”Vurig door Gods Geest, samen missionair, profetisch en transformerend”.
  • Gesprek onder leiding van drs. A.G. Knevel, voormalig programmadirecteur van de EO.

Middag

  • dr. W. van Vlastuin, hoogleraar theologie Hersteld Hervormd Seminarie, Amsterdam, ”Katholiciteit of plurale diversiteit?”
  • E. P. Meijering, gepensioneerd lector theologie Leiden, ”Hoe ver willen we gaan in onze vrijheid?”
  • Plenair gesprek met alle sprekers, onder leiding van drs. A.G. Knevel.
  • Evaluatie en sluiting: dr. ir. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

 

Praktisch

Kosten voor de gehele dag: € 15, incl. lunch en koffie.

De kerk is goed bereikbaar met de trein en bevindt zich naast een parkeergarage (Koestraat); buiten de Stadsring is er gelegenheid tot gratis parkeren.

 

Aanmelding

In verband met de catering is aanmelding gewenst bij L. J. van Valen, penningmeester van Protestants Nederland:

 

Boek

Boekgegevens: Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag (red.);

Uitg. Summum Academic Publications, Kampen, 2019; 800 blz.; € 39,99.

Evenementgegevens

Datum
28 september 2019

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Naam E-mail

* Vul a.u.b. de getoonde veiligheidscode in:

Kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen:Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren