De doopsgezinden en de Reformatieherdenking

Geplaatst: 13 november 2017

Naar overzicht

Peter van den Burg stelt dat in de Reformatieherdenking te weinig aandacht is geweest voor Menno Simons en de doopsgezinde richting in ons land. Hij schreef daarover een artikel.

Peter van den Burg:

“Natuurlijk gaat de aandacht bij de herdenking  van het Reformatiejaar 1517 in de eerste plaats en vooral uit naar Maarten Luther. Toch wordt in de media ook  Johannes Calvijn  (terecht) niet vergeten. Terecht, want, zeker voor Nederland is diens bijdrage aan de Reformatie en de gevolgen ervan belangrijk geweest, belangrijker dan die van Luther. Maar dan wordt toch vergeten dat nòg een hervormer van veel belang is geweest voor ons land en de bijbehorende ontwikkeling op gebied van godsdienst, maatschappij en zeker ook de veronderstelde volksmentaliteit . Nee, nu bedoel ik niet die andere twee die altijd in het rijtje ‘hervormers’ genoemd worden:  Zwingli en Melanchthon. Ik bedoel Menno Simons (1496-1561). De Friese hervormer geldt – het zij maar eens weer vermeld – als de vader van de vreedzame doopsgezinde richting die na de excessen van Münster  en de inname van die stad, in 1535, het doperdom heeft bepaald.

Daarbij komt, wat Nederland betreft, dat de dopers zeker in de begintijd van de Reformatie de calvinisten waarschijnlijk in aantal overtroffen. Zeker geldt dat voor het noorden en het westen van ons land. Veelzeggend is dat zelfs nog in 1578, toen Amsterdam officieel overging naar de Reformatie, er in die stad net zoveel menisten waren als calvinisten. En in 1595 was er op de eerste synode van de gereformeerden in Groningen  sprake van de ‘dageljks aanzwellenden droesem der Anabaptisten’.

Dat  ‘aanzwellen’ heeft zich niet doorgezet. Integendeel, al meer dan 200 jaar geleden kregen de doopsgezinden te maken met wat nu  op grote schaal gebeurt met de calvinisten en ook de luthersen: een sterke daling van het aantal leden. Maar ze zijn er nog, de doopsgezinden in Nederland. Weliswaar nog slechts circa 7000, maar toch van voldoende belang, zeker historisch gezien,  om ‘meegenomen’ te worden bij een  herdenking van 500 jaar Reformatie.”

Meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Naam E-mail

Kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen:Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren