Oecumenisch Drieluik Refo500 in Hillegom

Geplaatst: 13 september 2017

Naar overzicht

Hillegomse Bronnen organiseert in september en oktober een drieluik in het kader van Reformatie 500 en Oecumene. Er komen bijzondere sprekers uit drie verschillende kerken: dr. Herman Speelman, prof. dr. Peter Ben Smit en mgr. dr. Hans van den Hende.

Dr. Herman Speelman over ‘Reformatie en Oecumene’

Woensdag 27 september 20:00 in Open Hof, Raadhuisstraat 3

Dr. Herman Speelman (1953) is gereformeerd predikant, doceert aan de Theologische Universiteit Kampen en is gast-docent Oecumenica aan Bovendonk, een RK priester- en diakenopleiding. Hij heeft veel ervaring als pastor en docent in binnen en buitenland en heeft tevens als,legerpredikant gewerkt. Dr. Speelman zal spreken over de historische ontwikkeling rond de reformatie, waarbij hij vooral ingaat op de vraag hoe met name Rome en Reformatie bij de kerkhervormingen elkaar beïnvloed hebben en nog steeds beïnvloeden.

Prof. Dr. Peter-Ben Smit over ‘Avondmaal en Eucharistie in de oecumene’

Woensdag 11 oktober 20.00 uur De Hoeksteen, Karel Doormanplein 1

Prof. Dr. Peter-Ben Smit (1979) is hoogleraar en is gepromoveerd in de nieuwtestamentische wetenschap en in de Anglicaanse en oecumenische theologie. Daarnaast is hij gehabiliteerd in de kerkgeschiedenis Hij is priester en deken van het Oud-katholiek Bisdom Haarlem. Hij promoveerde met een proefschrift over de voorstelling van het Rijk Gods als tafelgemeenschap in het Nieuwe Testament en zal daarom ook spreken over het Avondmaal in de oecumene.

Mgr. Dr. Hans van den Hende over ‘Vijftig jaar Oecumenische dialoog in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie’

Woensdag 25 oktober 20.00 uur in het Teresiahuis (achter de Jozefkerk)

Mgr. Dr. Hans van den Hende (1964) is Rooms-katholiek bisschop van Rotterdam. Hij studeerde Canoniek Recht in Rome en promoveerde op de taak en de rol van de bisschoppenconferenties sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1961-1965). Namens de Nederlandse RK Bisschoppen is hij referent voor de oecumene en daarom zal hij ook spreken over de oecumene sinds dat Concilie (bisschoppenvergadering) en over de huidige situatie.

Meer

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Naam E-mail

* Vul a.u.b. de getoonde veiligheidscode in:

Kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen:Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren